Välkommen att bli aktiv i F! Västerås. Ju fler vi är desto trevligare och desto mer kan vi åstadkomma! Alla har olika erfarenheter och kunskaper, alla kan vi bidra, om än aldrig så lite.

Du kan till exempel:

  • komma på våra Fika med F!-träffar eller medlemsträffar.
  • delta i någon studiecirkel.
  • bli aktiv i vår styrelse.

Eller har du egna förslag på hur vi för fram den feministiska politiken? Kontakta oss gärna!