Sverige talas ofta om som ett jämställt, tolerant och solidariskt land. Rådande vetenskap på samhällsvetenskapliga områden visar dock att vårt samhälle genomsyras av strukturell diskriminering, vilket innebär att tanken om att alla människor ska behandlas lika och få vara medborgare på samma villkor idag inte är en verklighet. Feministiskt initiativ problematiserar och utmanar könsmaktsordningen, heteronormativiteten, rasismen och andra strukturella, normativa element som finns i samhället. Målet för den feministiska politiken är att bygga ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utvecklas till sin fulla potential, i ett jämlikt samspel med andra; oberoende av kön, könsidentitet, ålder, funktionsduglighet, sexualitet, trosuppfattning, hudfärg, etnicitet eller medborgarskap.

F! Västerås konstituerades den 10:e januari 2015 och har en driven och engagerad styrelse. Vi brinner för mänskliga rättigheter och allas lika rätt och värde. Välkommen att ta kontakt med oss, oavsett om du har en fundering eller om du vill engagera dig på något sätt. Alla är välkomna!

Stadgar F! Västerås, antagna 20 mars 2016