”Mänskliga rättigheter och Jämställdhet”

– Anne Sommerby, Kassör

Födelseår: 1959

Förebilder/Inspirationer: Gudrun Schyman och Christina Doctare

Intresseområden: Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Om min hjärtefråga: Jag känner djupt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Att bli behandlad som den människa du är utan att blanda in hudfärg, religion och könstillhörighet är för mig en självklarhet.
Viktigt för mig är också att få upp kvinnolönerna i Sverige och som en följd på det också få upp kvinnors i många fall låga pensioner.
Våld mot kvinnor både i Sverige och globalt är ett folkhälsoproblem och för mig är det också något vi måste fokusera på.

Tidigare erfarenhet och utbildning: Jag är administratör, har arbetat både inom den privata och statliga sektorn. Jag har en bakgrund inom Frivilligförsvaret i många år. Jag håller mig fortfarande uppdaterad om vad som händer inom Försvarsmakten.


Ta klivet över den politiska tröskeln”

– Wictor Hoffman, Ordförande

Födelseår: 1987

Intresseområden: Synliggörandet av rasistiska åsikter, hållbar socioekonomi, en bromsad tillväxt, jämlikhet, engagemangsbildande.

Om min hjärtefråga: Min hjärtefråga, förutom att motarbeta normer som är direkt skadliga för vårt samhälle, är att få fler att engagera sig inom en politisk rörelse som jag vet intresserar många. Det är i mötet med andra engagerade som en rörelse som är stark nog för att göra de förändringar jag känner är nödvändiga kan växa sig fram. Förändringar som medför att de ojämlika och komplexa maktbalanserna som existerar i dagens samhälle arbetas bort.

Självklart medför även mitt arbete ett starkt intresse för ungas psykosociala hälsa, ett område där jag anser att stora insatser måste till för att vända en allt mer nedåtgående trend. Inte minst inom Västerås kommun som valt att dra in på finansiering gentemot elevers hälsa.

Tidigare erfarenheter och utbildningar: Utbildad beteendevetare, skolkurator.