”Mänskliga rättigheter och Jämställdhet”

- Anne Sommerby, Kassör

Födelseår: 1959

Förebilder/Inspirationer: Gudrun Schyman och Christina Doctare

Intresseområden: Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Om min hjärtefråga: Jag känner djupt för mänskliga rättigheter och jämställdhet. Att bli behandlad som den människa du är utan att blanda in hudfärg, religion och könstillhörighet är för mig en självklarhet.
Viktigt för mig är också att få upp kvinnolönerna i Sverige och som en följd på det också få upp kvinnors i många fall låga pensioner.
Våld mot kvinnor både i Sverige och globalt är ett folkhälsoproblem och för mig är det också något vi måste fokusera på.

Tidigare erfarenhet och utbildning: Jag är administratör, har arbetat både inom den privata och statliga sektorn. Jag har en bakgrund inom Frivilligförsvaret i många år. Jag håller mig fortfarande uppdaterad om vad som händer inom Försvarsmakten.


Ta klivet över den politiska tröskeln”

- Wictor Hoffman, Ordförande

Födelseår: 1987

Intresseområden: Synliggörandet av rasistiska åsikter, hållbar socioekonomi, en bromsad tillväxt, jämlikhet, engagemangsbildande.

Om min hjärtefråga: Min hjärtefråga, förutom att motarbeta normer som är direkt skadliga för vårt samhälle, är att få fler att engagera sig inom en politisk rörelse som jag vet intresserar många. Det är i mötet med andra engagerade som en rörelse som är stark nog för att göra de förändringar jag känner är nödvändiga kan växa sig fram. Förändringar som medför att de ojämlika och komplexa maktbalanserna som existerar i dagens samhälle arbetas bort.

Självklart medför även mitt arbete ett starkt intresse för ungas psykosociala hälsa, ett område där jag anser att stora insatser måste till för att vända en allt mer nedåtgående trend. Inte minst inom Västerås kommun som valt att dra in på finansiering gentemot elevers hälsa.

Tidigare erfarenheter och utbildningar: Utbildad beteendevetare, skolkurator.


^FA8A81B918D6ED14E49AFC1CAA41AB46511858E9EEFF55ACD8^pimgpsh_fullsize_distr

Ingen feminism utan intersektionalitet.”

- Clara Mal Thomas, Styrelseledamot

Födelseår: 1989

Förebilder/inspirationer: Sylvia Rivera, Marsha P. Johnson, Bernie Sanders, Brenda Howard

Intresseområden: Feminism, antirasism, hbtq+ rättigheter, normkritik inom spelvärlden & esport, djurrät

Om min hjärtefråga: Jag är intresserad av att verka emot alla former för social orättvisa – men särskilt hbtq+ rättigheter, psykisk hälsa samt Black Lives Matters rörelsen. Dessa ämnen är fortfarande relativt nya i jämförelse, och jag vill verka för högre social medvetenhet och förståelse, samt aktivt arbeta för att förbättra förhållandena för de som lider under dessa strukturer.

Sättet rasism och queerfobi m.m. ofta korsar varandra är något som överlag ignoreras. Detta är något jag vill ändra.

Tidigare erfarenhet och utbildning: Som queerperson och även någon med psykologiska diagnoser, så har jag mycket personlig erfarenhet som jag vill använda för att bekämpa den diskriminering som så många av oss erfar.

Även om jag som vit person inte kan påstå mig ha någon större insikt i den diskriminering som rasifierade personer lider, så är det mitt mål att använda mitt privilegium som vit till att ge deras röster större utrymme i samhället, och påvisa den rasism som i dag fortfarande är så genomgående.


14508475_10211247368406314_698550374_n

Ann-sofie Nordberg, Sekreterare.

Födelseår: 1990

Förebilder/inspirationer: Mina tidiga förebilder fanns i konsten och kulturen, exempelvis nutida konstnären Stina Wollter eller dåtida Anna Maria Lenngren som under pseudonym skrev samhällskritiska artiklar i stockholmsposten under slutet av 1700-talet. Senare när jag kom i kontakt med en kvinnojour så blev deras engagemang, styrka och glöd något som jag eftersträvade. Mitt barn inspirerar mig också varje dag med hans fria sinne och får mig att ifrågasätta mina normer.

Intresseområden: Mänskliga rättigheter, intersektionell feminism, psykisk ohälsa bland unga, sexualpolitik, social strukturalism, välfärd och kultur.

Om min hjärtefråga: Jag brinner för jämlikhet och rättvisa och har svårt att specificera en hjärtefråga då vår struktur genomsyrar hela samhället och således skapar ojämlika villkor i alla rum och miljöer. Jag anser att alla människor, oavsett hudfärg, funktionsvariationer, sociala och ekonomiska förutsättningar ska få samma tillgång till samhällets möjligheter. Jag vill jobba för ett fungerande socialt skyddsnät för alla utsatta grupper och jag hoppas att jag på lång sikt genom mitt politiska arbete kan bidra till en mer intersektionell välfärd.

Tidigare erfarenhet och utbildning: Just nu utbildar jag mig till Socionom och jag vill i mitt arbete rikta mig mot barn och unga med exempelvis missbruksproblematik, funktionsvariationer och psykisk ohälsa. Tidigare har jag en grundutbildning i konst och design samt grafisk kommunikation.