Verksamhetsplan

F! Västerås 2017

Beslutad på årsmöte 2017-02-11

F! Västerås vill;

  • Verka för en demokratisk dialog och utveckla arbetssätt och processer som bygger på medlemmarnas delaktighet.
  • Anordna aktiviteter som bygger på medlemmarnas initiativ.
  • Få fler medlemmar som representerar mångfalden bland våra kommuninvånare.
  • Fortsätta erbjuda medlemmarna kunskapsutveckling i partiets politiska frågor i studiecirkelform.
  • Engagera fler i arbetet kring skuggfullmäktigeutskottet och formulera en lokal politisk agenda inför valet 2018.
  • F! Västerås har för avsikt att välja ut ett antal fokusområden att engagera sig i lokalt.
  • Ha en tydlig närvaro i lokal media i form av insändare och debattartiklar.
  • Verka för att bilda ett utskott för landstingspolitiska frågor i samarbete med övriga lokala organisationer i Västmanland.

Styrelsens arbete

Styrelsemöten planeras till sex gånger under året, tre under våren och tre under hösten. Vid behov kallas till extra styrelsemöten samt arbetsmöten.

Arrangemang

F! Västerås avser att synas och verka på arrangemang i Västerås med omnejd. Samarbetet med F! Sala bör under 2017 fortsätta utvecklas ännu mer. Föreningen avser även att söka samarbete med den nystartade lokalföreningen i Enköping. Under våren står F! Västerås som värd för den nationella partikongressen vilket ställer krav på styrelsens samt medlemmarnas engagemang.

Budget

Utgift som väntas vara aktuell är utställaravgiften på Pridetorget. För att finansiera denna aktivitet kommer föreningen att söka bidrag från Riksorganisationen. Övriga evenemang avser föreningen finansiera genom samarbete med ABF och andra aktörer.

ORDINARIE VERKSAMHET
INTÄKTER
Bidrag från F! centralt

2500

Ersättning för kurs ABF

800

Övriga intäkter        1000
Ersättning studiecirkel

400

Medlemsstöd fr F! centralt         1825
                                                    

KOSTNADER

Kopior, tryckning, annonsering

     500

Litteratur studiecirkel

400

Porto

100

Utställaravgift Pride

2500

Bankavgift Swedbank                                                       900
Avskrivningar 0.00

 

Verksamhetsberättelse F! Västerås

Styrelsen har haft nio protokollförda möten under perioden, den 28:e februari, 22:a maj, 19:e juni, 28:e augusti, 13:e oktober, 12:e november, 3:e december, 28:e december samt den 21:a januari 2017.

Styrelsen har skaffat mobiltjänsten Swish för att kunna hantera betalningar och gåvor till föreningen.

Styrelsen har under våren 2016 genomgått en utbildning i styrelsearbete anordnad av Feministiskt initiativ på riksnivå. Styrelsen har även genomfört en studiecirkel för att utveckla föreningens interna arbete, till dessa träffar har valberedning bjudits in att medverka.

Styrelsen har under året samverkat med F! Sala, i syfte att bilda ett utskott för landstingspolitiska frågor i samarbete med övriga lokala organisationer i Västmanland. Arbetet med utskottet blev dock vilande, med hänvisning till medlemmarnas engagemang i andra politiska uppdrag och frågor.

F! Västerås har under året publicerat följande insändare i samband med internationella kvinnodagen ”http://www.vlt.se/opinion/insandare/darfor-behovs-feminism

http://www.vlt.se/opinion/debatt/debatt-sa-far-vi-jamstallda-loner

Samt i samband med Västerås pride insändaren “Identitet är en rättighet” http://www.fivasteras.se/wp-content/uploads/2016/08/Identitet-a%CC%88r-en-ra%CC%88ttighet-insa%CC%88ndare-i-VLT-160702.pdf

F! Västerås fick även ge en kommentar gällande presidentvalet i USA i VLT http://www.vlt.se/vastmanland/vasteras/trumps-politik-kommer-att-kosta-liv

F! Västerås har även utökat sin närvaro på sociala medier genom att både skaffa ett Twitter- och ett Instagramkonto.

F! Västerås har försökt få igång arbete i en skuggfullmäktigegrupp men det har varit svårt att få styrelsens tid att räcka till och att engagera medlemmarna.

F! Västerås har medverkat som utställare på Västerås Pride som ägde rum i samband med cityfestivalen i juni 2016.

Föreningen har arrangerat ett Homeparty med Gudrun Schyman i Västerås den 5 december, samt medverkat till att homepartyn arrangerats i Köping och Arboga under samma dag.

F! Västerås har arrangerat en workshop om mångfald i arbetsgrupper den 21 januari.

F! Västerås har under året arrangerat medlemsträffar i form av en F!katräff, en picknick och ett medlemsmöte. Medlemsträffar har även arrangerats i planeringssyfte inför Västerås Pride samt partikongressen som äger rum i mars 2017.

F! Västerås har erbjudit medlemmarna kunskapsutveckling i partiets politiska frågor i studiecirkelform. Studiecirkeln har under verksamhetsåret träffats fem gånger.

F! Västerås har under hösten arbetat med förberedelser inför partikongressen i mars 2017. Detta har bland annat inneburit att söka volontärer, kontakt med central kongressgrupp, kontakta artister, boka lokaler för kvällsaktiviteter samt logi.

F! Västerås hade 2015-03-01: 57 giltiga medlemmar och 2016-03-09: 44 giltiga medlemmar.

Antalet giltiga medlemmar 2017- 01-13: 61 giltiga medlemmar.

Ekonomisk berättelse:

Ekonomisk berättelse för F! Västerås perioden 2016-01-01–12-31

Verksamhetsåret 2016 startade med 238 kr in på vårt bankkonto.

F! Västerås har vid två tillfällen fått föreningsstöd från ABF Västerås i samband med studiecirklar som vi bedrivit samt 1 maj firande. Detta gav oss 700 kr respektive 1000 kr. Vi har från ABF också fått föreningsstöd i form av T-shirts med F! tryck till styrelsen att användas i vårt aktiva arbete med att representera F! Västerås vid olika evenemang.

Styrelsen tog då ett beslut att skänka kostnaden för t-shirt till föreningens kassa, 190 kr/person för att på så vis få in pengar i kassan.

Vi har också erhållit medlemsstöd från F! Centralt, en summa på 1.825 kr baserat på antal medlemmar i Västerås.

De utlägg föreningen har haft under året är tryck av visitkort med F! logga på, summa 418 kr. Vi har haft en studiecirkel med pyssel inför kongressen 2017 där vi gör röstkort och garderobsbiljetter, hittills en kostnad på 92 kr.

F! Västerås har deltagit i Västerås Pride med en utställarplats. Denna kostnad belastade inte föreningens konto utan en medlem lade ut för de kostnader vi hade och fick sin ersättning direkt från F! Centralt.

Gudrun Schyman besökte Västmanland i december och då blev det en kostnad för lokalhyra i Stadsbiblioteket på 1 500 kr. Detta sponsras inte av F! Centralt utan är en kostnad som F! Västerås själva får bekosta.

Summa på F! Västerås bankkonto per den 2016-12-31 är 3 363,50kr.